eMatrix

SkinCare Centar Ematrix 01 1

eMatrix je po dimenzijama mali, po efektu moćan aparat koji radi na principu bipolarnih radiofrekventnih struja (RF) koje kontrolisano, preko čak 64 diode, odašilju energiju u kožu, gde se energija RF struja pretvara u toplotu, zagreva tkivo i stvara 64 mikrooštećenja na površini tek nešto većoj od kvadratnog centimetra.

SkinCare Centar Ematrix 04 300x201 1

eMatrix

Koža na povredu reaguje regeneracijom, stvarajući novi kolagen, i na taj način postaje zategnutija i elastičnija.

Ovo “tačkasto” povređivanje ostavlja okolno tkivo neoštećeno, što dodatno ubrzava proces regeneracije.

eMatrix RF frakcionisani sistem objedinjuje u sebi mogućnosti za koje bi inače bilo neophodno koristiti nekoliko vrsta lasera: Er.Yag, Nd.Yag, CO2, Er.Glass.

Za razliku od laserskog zraka koji pri prodiranju u tkivo stvara veća oštećenja na površini kože, od onih u dubljim slojevima dermisa, bipolarni RF strujni tok proizvodi obrnuti efekat: manja oštećenja na površini uz efikasnije dejstvo u dubljim slojevima. Dakle, manje invazivno, a efikasnije.

Frakciona RF tehnologija tretira različite promene na koži: