NeoStrata

1 NeoStrata
Američku kompaniju NeoStrata osnovali su dr Eugene Van Scott i dermatofarmakolog Ruey Yu, poznati istraživači u oblasti dermatologije, zaslužni za brojne patente, naučne radove i istraživanja sa osnovnim ciljem da potpomognu proces stvaranja nove, mlade kože, novog stratuma korneuma.

Kompanija je osnovana 1988. godine, a njeni proizvodi se prodaju u preko 70 zemalja širom sveta. Od 2007. godine NeoStrata proizvodi nalaze se i u apotekama u našoj zemlji.