Dr Gorana Isailović

20191122 115509
U SkinCare Centru možete dobiti dermatokozmetički savet renomiranog dermatovenerologa – prim dr Gorana Isailović.

Medicinski fakultet u Beogradu diplomirala je 1979. g.
Specijalistički ispit iz dermatovenerologije položila 1987. godine na medicinskom fakultetu u Beogradu.

Od 1982. g. do 2003. god. zaposlena u Gradskom Zavodu za kožne i venerične bolesti u Beogradu i to od 1987-2003. u ambulanti za alergologiju i profesionalne dermatoze.
Odlukom Ministarstva zdravlja dodeljen joj je stručni naziv primarijus 1996. godine.

Od 1999. godine predaje fiziologiju kože, dermatologiju i medicinsku negu kože studentima smera Viši estetičar kozmetičar pri Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.
Od 2003. godine predaje i Estetsku negu I
Od 18.11.2003.godine je u radnom odnosu u Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.
Trenutno je u zvanju predavača odlukom nastavničkog veća Visoke zdravstvene škole.

Dr Gorana Isailović autor je knjige „Fiziologija kože sa starenjem“, 2006. g. i koautor knjige „Dermatologija sa osnovama medicinske nege“ 2007. g., priručnika „Vodič kroz wellness-razvoj wellness-a u Srbiji“, 2007. g. kao i priručnika „Vodič za negu kože dece sa atopijskom konstitucijom“i „Nega kože bebe“2003. g.

Dr Gorana Isailović autor je četiri Atlasa na CD-u- „Dermatološki atlas I“, „Dermatološki atlas II“, „Atlas polnih bolesti“ i „Dermatologija za kozmetičare“. Moderator je simpozijuma „Novine u estetskoj medicini i dermokozmetici“ sa internacionalnim učešćem, koji se tradicionalno održavaju pod pokroviteljstvom Zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu počev od 2003. godine u Višoj medicinskoj školi u Beogradu.

Pod njenim mentorstvom studenti smera viši estetičar kozmetičar osvojili su nagradu žirija novinara „Wellness award“ 2006. godine za projekat „Wellness malina i masaža malinama kao autohtoni srpski wellness brend“, kao i „Wellness award“ 2007 za projekte „Wellness patrola“ i „Ethno-body art“.

Dr Gorana Isailović autor je većeg broja stručnih radova prezentovanih i objavljenih na stručnim skupovima u zemlji i u inostranstvu. Posebne oblasti interesovanja su: aromaterapija i aromadijagnostika, komplementarne terapeutske metode u wellness programima, psihodermatoze, barijerna funkcija kože, kontaktni alergijski dermatitis na očnim kapcima, celulit kao generalizovana bolest vezivnog tkiva, teledermatologija i telekozmetika i mobilna teledermatologija.

Član je svetskog udruženja teledermatologa

 

dr Gorana Isailović je autor knjiga:

  • Nega kože bebe, 2003.
  • Nega kože dece sa atopijskom konstitucijom
  • Fiziologija kože sa starenjem, 2006.
  • Dermatologija sa osnovama medicinske nege, 2007.
  • Vodič kroz wellness, 2007.
  • i Wellness u Srbiji, 2010.
knjige01 knjige02 knjige03 knjige04knjiga nega koze bebe 212x300
knjiga Vodič kroz wellness
knjiga Fiziologija kože sa starenjem
knjiga Dermatologija sa osnovama medicinske nege
knjiga Wellness u Srbiji

Dr Gorana Isailović je autor većeg broja stručnih radova prezentovanih i objavljenih na stručnim skupovima u zemlji i u inostranstvu, kao i mnogobrojnih stručnih tekstova publikovanih u časopisima i dnevnoj štampi.

press01press02press03press04press05press06press07press08press09press10press11press12press13press14

press21 press31 Shtampa 1 Shtampa 2 Shtampa 6 Shtampa 10

Članovi stručnog tima SkinCare Centra mnogo ulažu na kontinuirano profesionalno usavršavanje u zemlji i inostranstvu. Redovni su učesnici na EADV (Evropski dermatovenerološki kongresi), kao i na mnogim kongresima, simpozijumima i edukacijama u zemlji.

Prim. Dr Gorana Isailović je moderator simpozijuma „Novine u estetskoj medicini i dermatokozmetici“ sa internacionalnim učešćem, koji se tradicionalno održavaju pod pokroviteljstvom Zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu počev od 2003. godine u Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

Dermato-kozmetičke konsultacije
 

Pozovite nas na telefon 065 400 4321.
Ili nam pišite na E mail [email protected]

Dobićete stručan savet kako da rešite Vaš problem!
PDF: