Putevi prenošenja polnih infekcija

PRENOŠENJA POLNIH INFEKCIJA

Polno prenosive infekcije (PPI) predstavljaju značajan javno zdravstveni problem zbog visokih stopa obolevanja i čestih komplikacija, i to naročito kod žena, kao što su: neplodnost, vanmaterična trudnoća, zapaljensko oboljenje male karlice i karcinom grlića materice. Pojava HIV pandemije i side probudila je i intenzivirala interesovanja društva za PPI.

Jedan od važnih koraka u prevenciji i kontroli širenja PPI predstavlja edukacija i savetovanje osoba pod rizikom za ove infekcije, u smislu promena seksualnog ponašanja. Mlade osobe su posebno osetljive na PPI, te edukacija u ranom uzrastu i usvajanje modela bezbednog seksualnog ponašanja, može dovesti do očuvanja njihovog opšteg i reproduktivnog zdravlja.

Ispitivanja kod nas su pokazala da mladi nisu adekvatno informisani o načinima prenošenja polnih infekcija. Na pitanje kako se prenose polne infekcije, odgovor bi mogao biti jednostavan u vidu akronima – OVAKO. O – oralni seksualni odnosi, V – vaginalni seksualni odnosi, A – analni seksualni odnosi, K – kontakt sa inficiranom krvlju i kontaminiranim predmetima i O – od inficirane trudnice na plod.

Oralni seksualni odnosi

Oralno-genitalnim i oralno-analnim seksualnim kontaktima mogu se preneti bakterijske, parazitarne i virusne PPI, uključujući i HIV infekciju. Iako je rizik prenošenja HIV-a oralnim seksom znatno niži u odnosu na vaginalne i analne seksualne odnose, oralni seksualni kontakt udružen sa pojavom  oralnih lezija (traume, mikrotraume nakon pranja zuba i prisustvo infekcija) olakšava prenošenje HIV infekcije .

Pri oralnom seksu preporučuje se upotreba kondoma i dentalnih krpica.

Vaginalni seksualni odnosi

Vaginalnim seksualnim odnosima mogu se preneti sve polne infekcije. Poseban problem predstavljaju česte asimptomatske infekcije kod žena (hlamidijaza, gonoreja i infekcija humanim papiloma virusom) usled čega se inficirane osobe ne leče, nastaju komplikacije, a infekcije se prenose i na seksualne partnere. Zbog bioloških karakteristika i karakteristika ponašanja posebno su osetljive mlade žene .

Tokom vaginalnog seksualnog odnosa savetuje se redovna upotreba muškog ili ženskog kondoma.

Analni seksualni odnosi

Zbog građe završnog dela rektuma tokom analnih seksualnih odnosa veoma često dolazi do trauma i oštećenja krvnih sudova usled čega je olakšano prenošenje HIV-a. Pored klasičnih polnih bolesti, analnim seksom se mogu preneti crevne (Shigella spp.,Salmonella spp.) i parazitarne (Giardia lambliaEntamoeba histolytica) infekcije, kao i  hepatitis A i hepatitis B.

Prilikom analnih seksualnih odnosa savetuje se upotreba debljih kondoma koji su namenjeni za analni seks i upotreba lubrikanata na vodenoj bazi (glicerin), jer masni lubrikanti oštećuju kondom. Takođe se savetuje izbegavanje ejakulacije u kondom prilikom analnog seksualnog odnosa, jer usled eventualnog pucanja kondoma semena tečnost se može razliti u rektumu.

Kontakt sa inficiranom krvlju i kontaminiranim predmetima

Neki mikroorganizmi koji se prenose seksualnim odnosima nalaze se i u krvi (uzročnici hepatitisa, sifilisa i HIV infekcije), te preko nje mogu preći i na seksualne partnere. Ovo se obično dešava upotrebom krvlju zagađenih igala za intravensku upotrebu droga, pribora za pirsing i tetovažu, ili pak upotrebom zajedničkog pribora za brijanje ili četkica za zube, na kojima mogu biti tragovi krvi.

Kod upotrebe zajedničkih seksualnih igračaka (vibratora i kuglica) putem sekreta i krvi se mogu preneti različite infekcije (bakterijalna vaginoza, hepatitisi). Nošenjem zajedničkog veša ili spavanjem u istoj postelji mogu se preneti stidne vaši (Pediculosis pubis) i šugarac (bolest Scabies).

Savetuje se primena sterilnog pribora za pirsing i tetovažu, kao i upotreba ličnog pribora za brijanje, a kod korisnika intravenskih droga primena igala i špriceva za jednokratnu upotrebu. U slučaju korišćenja zajedničkih seksualnih pomagala, potrebno ih je pre upotrebe oprati i na njih staviti kondom.

Od inficirane majke na plod 

U toku trudnoće, porođaja i dojenja, uzročnici većine polnih infekcija se mogu preneti sa majke na novorođenče. Nekad ove infekcije mogu izazavati pobačaj, prevremeni porođaj i/ili smrt ploda. Tokom dojenja sitne prskotine koje postoje na bradavicama dojki olakšavaju prenošenje HIV-a sa inficirane majke na bebu.

Savetuje se redovna kontrola trudnica na PPI.

Savetovanje i zdravstvena edukacija predstavljaju važan korak u prevenciji svih oboljenja, tako i PPI. Primena akronima OVAKO olakšaće procese edukacije o načinima prenošenja polnih infekcija u opštoj populaciji.

Za sve one koji su zaintresovani da saznaju više o ovoj temi kroz istinite priče iz moje ordinacije preporučijem da nabave knjigu “Zapisi jednog venerologa” u svim Laguna knjižarama.

Ako imate nekih nedoumica oko polnih infekcija ili želite da procenite rizike za dobijanje istih, možete posetiti Savetovalište u SkinCare Centru.

Prim. dr sc. med. Milan Bjekić